Hur är ekologiskt kött Made?

Hur är ekologiskt kött Made?

Efterfrågan på ekologiska livsmedel ökar amid bekymmer över de effekter som tillsatser, hormoner och genetiskt modifierade produkter har på människors hälsa, Michigan Daily rapporterar. Sådana livsmedel ger konsumenterna större trygghet genom att låta dem veta exakt vad som finns i maten.

KemikalierBekämpningsmedel får inte användas på mark där djuren bor eller i fodret de får.
För kött ska vara ekologiskt, får djuren aldrig komma i kontakt med antibiotika, tillväxthormoner eller syntetiska bekämpningsmedel. Endast naturliga metoder för att ta hand om djuren är acceptabla.

MatOrganisk betesmark är en rekommenderad födokälla i köttodling ekologiskt.
Maten ges till djuren måste vara naturliga, obearbetade och ekologiskt. Maten får inte heller innehålla några djur biprodukter.

Certifiering


Köttet ska komma från gårdar vars praxis kontrolleras årligen och därefter certifierade av US Department of Agriculture.

Gratis Range


Ekologiskt kött måste komma från djur som ges ett frigående livsstil. De måste få ströva omkring utanför med tillgång till rent vatten och organiskt betesmark.

Slutbearbetning


Djuren måste bearbetas vid USDA-certifierade anläggningar. För köttet ska vara ekologiskt, måste det finnas några tillsatser eller färgämnen tillsatta när som helst under processen.